Str. Constantin Daicoviciu nr. 2,
Cluj-Napoca
amnhistorica@mnit.ro
amnhistorica@gmail.com

 

INDEXATĂ

Erih

  

erih

DECLARAŢIE DE ETICĂ

Obligațiile autorilor
Autorii vor completa un formular prin care declară pe proprie răspundere că manuscrisul este original, că nu este parţial sau integral plagiat, că acesta nu a fost publicat, nu se află sub tipar sau a fost trimis unei alte reviste pentru evaluare și publicare în momentul înaintării sale către Acta Muzei Napocensis. Historica. Autorii se vor asigura că dețin permisiunea de publicare a tuturor documentelor anexe (fotografii, hărți, tabele, grafice, imagini scanate ale unor documente etc.) și trebuie să menționeze corect toate sursele folosite în articol. Toți semnatarii articolului trebuie să fi contribuit la realizarea acestuia în calitate de autori. Atunci când autorul descoperă o eroare semnificativă sau o inexactitate în propria sa lucrare are obligația sa de a notifica cu promptitudine comitetul editorial. Toate sursele de sprijin financiar pentru proiect trebuie să fie menționate.

Obligațiile comitetului editorial
Comitetul editorial trebuie să se asigure că toate materialele trimise revistei rămân confidențiale în timpul procesului de evaluare. Comitetul editorial și redacția nu trebuie să dezvăluie nicio informație despre manuscrisul propus pentru publicare altcuiva decât autorului corespunzător, recenzenților, altor consilieri editoriali și editurii.

Comitetul editorial este responsabil pentru a decide care dintre manuscrisele trimise revistei se impun a fi publicate pe baza evaluărilor primite de la recenzenți. Decizia de a accepta sau de a respinge o lucrare pentru publicare se bazează pe importanța, originalitatea, claritatea și relevanța sa pentru domeniul revistei. Cazurile suspecte de plagiat vor fi abordate în conformitate cu liniile directoare ale Best Practice Guidelines for Journal Editors (COPE) (vezi și https://publicationethics.org/guidance/Guidelines).

Obligațiile recenzenților
Recenzenții asistă editorul în luarea deciziilor editoriale și autorul în îmbunătățirea lucrării. Orice manuscris primit pentru examinare trebuie tratat cu strictă confidențialitate. Acestea nu trebuie prezentate sau discutate cu alte persoane decât cele identificate de către editor. Recenzenții vor evalua manuscrisele în conformitate cu formularul de evaluare al revistei Acta Musei Napocensis. Historica (vezi secțiunea Procesul de evaluare). Evaluările trebuie să fie realizate în mod obiectiv. Critica personală a autorului nu este permisă. Recenzenții ar trebui să își exprime punctele de vedere în mod clar, cu argumente de susținere. Recenzenții ar trebui să identifice lucrările relevante publicate care nu au fost citate de către autor. Orice asemănare sau suprapunere între manuscrisul în cauză și orice altă lucrare publicată trebuie raportată comitetului editorial.

 

Acord de copyright - 2020