CONTACT

Str. Constantin Daicoviciu nr. 2,
Cluj-Napoca
amnhistorica@mnit.ro
amnhistorica@gmail.com

 

e-ISSN: 2783-9710

p-ISSN: 1454-1521

DOI: https://doi.org/10.54145/ActaMN

 

INDEXATĂ

Erih

 

erih

 

cross

 

 PUBLICATĂ DE

Contact

 

EDITARE TEHNICĂ ȘI TIPĂRIRE

      Contact

 

FINANȚARE

MIN CULT
Volum 60 II

Volum 60 II

Descarca

Bun Venit - MNIT RO

Acta Musei Napocensis este revista științifică a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, apărută pentru prima dată în anul 1964, un an după înființarea Muzeului de Istorie din Cluj. Seria Historica a revistei acoperă o arie tematică largă din domeniul istoriei și patrimoniului istoric corespunzătoare perioadelor medievală, modernă și contemporană. Revista încurajează publicarea de lucrări originale sub formă de studii, note, discuții și recenzii, care să expună rezultate ale cercetărilor științifice de arheologie, istorie, istoria artei, dar și teme legate de conservare și restaurare, ori pedagogie muzeală.