Str. Constantin Daicoviciu nr. 2,
Cluj-Napoca
amnhistorica@mnit.ro
amnhistorica@gmail.com

 

INDEXATĂ

Erih

  

erih

Procesul de evaluare a revistei științifice Acta Musei Napocensis. Historica este în conformitate cu standardele de evaluare internațională. Toate manuscrisele sunt supuse unui proces de recenzare realizat în condiții de anonimat și care implică doi sau mai mulți recenzenți.

Procesul de evaluare cuprinde următoarele etape:

1. Trimiterea articolelor
Manuscrisele vor fi trimise redacției prin e-mail (amnhistorica@mnit.ro sau amnhistorica@gmail.com).
Termen de predare a manuscriselor: 30 Iunie.

2. Evaluarea de către Comitetul Editorial
Comitetul Editorial verifică articolele pentru a se asigura dacă ele respectă normele editoriale și științifice și dacă articolul prezintă interes pentru revistă. Dacă aceste criterii nu sunt îndeplinite, articolul poate fi respins, fără a mai fi trimis spre evaluare.

3. Procesul de recenzare
Editorii vor alege doi recenzenți pentru fiecare articol, ale căror domenii de expertiză sunt în concordanță cu subiectul articolului. Ei vor fi selectați din afara instituției noastre. Evaluarea este de tipul „double-blind”, ceea ce înseamnă că numele autorului rămâne necunoscut evaluatorului și viceversa. Dacă unul dintre recenzenți refuză să facă evaluarea, va fi contactat un alt evaluator.

Recenzentul va citi articolul și își va consemna observațiile pe marginea lui, folosind formularul de evaluare pus la dispoziție de către redacția revistei sau prin inserarea de comentarii în textul propriu-zis. Editorii vor ține cont de ambele evaluări ale articolului. Dacă există o diferență mare între cele două, atunci se va apela la un al treilea recenzent.

În cazul acceptării articolului, autorii vor primi un formular de evaluare în care apar revizuirile cerute în vederea publicării studiului sau vor fi anunțați dacă articolul va fi publicat în forma inițială. Autorii trebuie să țină cont de faptul că revizuirile indicate de către recenzenți au caracter obligatoriu. Neluarea în calcul a
recomandărilor trebuie argumentată. În caz contrar, ea poate conduce la respingerea lucrării. Versiunile revizuite ale articolelor vor fi retrimise comitetului editorial, după un calendar comunicat de către editori fiecărui autor în parte.

4. Decizia
Decizia finală de publicare a articolului va fi luată de Comitetul Editorial și va fi comunicată autorului.

 

FORMULAR DE EVALUARE
Acta Musei Napocensis. Historica

Numele evaluatorului, afilierea instituțională:

Titlul articolului:

 

Vă rugăm să evaluați conținutul articolului pe baza următoarelor criterii

 

a) Conținut (vă rugăm să selectați o opțiune):

   Excelent  Foarte bun  Bun  Slab  Foarte slab
Definirea subiectului          
Trecere în revistă a literaturii de specialitate          
Obiectivele cercetării           

Contribuția originală la domeniul de studiu

         
Relevanța metodologiei de cercetare          

Adecvarea abordării teoretice

         
Structura lucrării          
Relevanța concluziilor și discuțiilor          
Conținutul rezumatului          


b) Stil & gramatică (vă rugăm să selectați o opțiune):

  Excelent Foarte bun Bun Slab Foarte slab
Stilul de scriere          
Claritatea ideilor prezentate          
Acuratețe gramaticală          


c) Comentariile evaluatorului pentru editor:

d) Comentariile evaluatorului pentru autor(i):

e) Decizia finală  (vă rugăm să selectați o opțiune):
1. acceptare fără nici o modificare (acceptare): revista va publica lucrarea în forma sa originală 
2. acceptare cu mici revizuiri (acceptare): jurnalul va publica lucrarea și solicită autorului să facă mici corecturi
3. acceptare după revizuiri majore (acceptare condiționată): revista va publica lucrarea cu condiția ca autorii să realizeze modificările sugerate de evaluatori și / sau editori
4. revizuire și retrimitere (respingere condiționată): revista este dispusă să reconsidere lucrarea spre publicare în viitor după ce autorii au realizat schimbări majore sugerate de evaluatori și / sau editori
5. respingerea lucrării (respingere clară): revista nu va publica lucrarea și nu o va reconsidera spre publicare, chiar dacă autorul va realiza revizuiri majore

f) Doriți să reevaluați manuscrisul (dacă este cazul)?
DA / NU

 

Data și locul

Semnătura