CONTACT
Str. Constantin Daicoviciu nr. 2,
Cluj-Napoca
amnhistorica@mnit.ro
amnhistorica@gmail.com
 
e-ISSN: 2783-9710
p-ISSN: 1454-1521
DOI: https://doi.org/10.54145/ActaMN
 
LICENȚĂ
 creative com 
 
INDEXATĂ
Erih
 

erih

 
cross
 
PUBLICATĂ DE
Contact
 
EDITARE TEHNICĂ ȘI TIPĂRIRE
      Contact
 
FINANȚARE
MIN CULT
COPYRIGHT ȘI LICENȚĂ
Autorii sunt de acord ca revista Acta Musei Napocensis. Historica să aibă dreptul de primă publicare a articolului trimis. Autorii au dreptul să publice articolul pe site-ul lor personal sau pe alte website-uri, făcând referire la prima publicare. Alți utilizatori au dreptul să descarce şi să folosească articolul doar în cazul în care fac trimitere la autor și la revista în care materialul a fost publicat pentru prima dată.
Copii ale articolului publicat în revistă pot fi utilizate, fără modificări, numai în scopuri academice, nu şi în scopuri comerciale.
În ceea ce priveşte licenţa, revista face referire la Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 0.4 (CC BY-NC-ND 0.4) prin care se permite descărcarea și redistribuirea materialelor cu respectarea și atribuirea drepturilor de autor și fără a le fi aduse modificări.
Descărcare 

Acord drepturi de autor

 
TAXE
Revista nu percepe taxe de depunere, editare și publicare a materialelor științifice.
 
ACCES LIBER
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei permite accesarea gratuită a tuturor materialelor incluse în revista Acta Musei Napocensis. Historica prin pagina de Arhivă dedicată pentru a susține și încuraja diseminarea rezultatelor cercetării.
 
Cu excepția arhivei electronice de pe prezentul site, colecția completă a revistei Acta Musei Napocensis. Historica poatre fi regăsită în format tipărit în fondurile legale ale Bibliotecii Naționale a României și ale marilor biblioteci universitare din România, în cadrul Bibliotecii Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, precum și în format electronic în baza de date a Bibliotecii Digitale a Publicațiilor Culturale.